Fotografering av mat: spiselige kunstverk. Fotograf for restauranter i Norge (Oslo)